Leesplank Florijn van woord tot woord 1986

 

Over deze plank:Deze klassikale letterplank is gebruikt bij
de leesmethode" van Woord tot woord". Een leesmethode die zich grondt op het Woord des Heeren.

De plank bestaat uit drie rijen met in totaal zeventien afbeeldingen en basiswoorden. Hij is van hout met losse plaatjes en letters en de afmeting is 81 bij 118 cm.

De woorden zijn:
Boek, Tim, Toos, Huis, Bel, Raaf, Zee, jan, Wieg, Dijk, Zout, Vos, Puk, Geit, Schuur, Au en Keuken.

Deze leesmethode is ontworpen door de werkgroep-Florijn onder leiding van dhr. B. Florijn.

De uitgever van deze plank was uitgeverij van den Berg in Zwijndrecht en later uitgeverij den Hertog uit Houten.

De illustratties zijn van Jaap de Jonge.

De klassikale leesplank is aan het begin van het leerjaar helemaal "leeg". Bij het eerste introductieverhaal (boek) wordt de afbeelding van BOEK linksboven op de plank gezet. Zodra de les" koppelen van klank en letter" aan de orde komt, worden de juiste letters onder de afbeelding geplaatst. Bij ieder nieuw basiswoord is de werkwijze zoals hiervoor beschreven. Dit houdt in dat de plank pas helemaal "vol" is na de behandeling van het basiswoord KEUKEN.

De functie van de klassikale leesplank is:
- het geven van afbeeldingen van basiswoorden om het voorstellingsvermogen van de kinderen ook visueel te ondersteunen.
- het bevorderen van de klank-letterkoppeling.
- het ondersteunnen oefenen van de actieve en passieve letterkennis.

Bij deze plank hoorden een tweedelige handleiding in drie banden, een klassikale letterplank, een letterdoos, structureermateriaal, elf leesboekjes en twee inprentingsboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs.

Deze leesplank heb ik in bezit.  

Letterdoos.


Deze letterdoos (de analyse-synthesedoos) is een onmisbaar hulpmiddel bij dit onderwijsleerpakket. De eerste afbeeldling is met en de tweede afbeelding is zonder deksel. Deze doos bestaat uit twee gedeelten:
- Het linkerdeel wordt gebruikt bij gedurende de behandeling van de zeventien basiwoorden van de klassikale leesplank.
- Het linker- en rechterdeel worden gedurende de rest van het leerjaar gebruikt.

De letterdoos wijkt sterk af van bestaande letterdozen en wel wat betreft:
- De vorm: Er worden "letterblokken" in plaats van letterkaartjes gebruikt.

- De inhoud: Behalve de letters die in de meeste letterdozen voorkomen, treffen we in deze letterdoos ook aan de letters c, y, x en q. De lidwoorden de, het en een, de achtervoegsels ig, ken, sen, fen, en, e, men, pen, ten, nen, ven, zen, ben, gen, den, len, ren, heid en lijk en de leestekens ? ! : , . ' -

- De kleur van de letters: In deze letterdoos zijn de letters uitgevoerd in de kleuren zwart, grijs, blauw en rood. De kleuren duiden het volgende aan:
- zwart: medeklinker
- grijs: stemloze klinker
- blauw: klinker
- rood; klinker in een open lettergreep.

Bij het gebruik wordt de deksel van de doos genomen en omgekeerd op de bank gelegd. De doos wordt zodanig in de deksel gezet dat de onderkant achter de richel van de deksel blijft zitten, Er ontstaat dan een schuine stand van de doos en bovendien een ruimte tussen doos en deksel waar de kinderen de woorden/zinnen kunnen leggen.

Gedurende de behandeling van de eerste 16 basiswoorden van de leesplank blijft het rechterdeel van de doos bedekt met de afdekplaat. Bij de behandeling van het basiswoord KEUKEN wordt ook het rechterdeel gebruikt in verband met de uitgang/ken/die dan nodig is.

Deze letterdoos heb ik in bezit.

Handleiding.


De tweedelige handleiding is verdeeld in drie banden, bestaande uit deel 1a,1b en 2. In de handleidingen staan introductie- en achtergrondverhalen van de methode. Ook zitten er werkbladen en toetsen in om te kopiƫren. Tevens is de leergang Auditieve Synthese erin omschreven. De handleidingen zijn geschreven door dhr. drs. R.A. van der Garde.

Deze handleidingen heb ik in bezit.

Leesboekjes.


Bij deze methode horen elf leesboekjes en twee inprentingsboekjes. De verhalen in de leesboekjes hebben als uitgangspunt Gods Woord. Daarom doen zich in en rondom het Christelijk gezin voor.
De volgende onderwerpen worden in de boekjes aan de orde gesteld:
- schepping
- val
- herschepping
- oordeelsdag

Bij het schrijven van de boekjes is ernaar gestreefd dat na lezing datgene wordt opgeroepen wat er in de letterlijke tekst met zoveel woorden niet staat.

In de inprentingsboekjes staan rijtjes of regels woorden met dezelfde eindkernen.
bijvoorbeeld: huis - ruis - muis- -buis.

De boekjes zijn geschreven door dhr. dhr. B. Florijn.

Deze leesboekjes heb ik in bezit.

Structueermateriaal

Klassikaal structueermateriaal bestaande uit klassikale letterkaarten voor gebruik op een flanelbord, bestaande uit:
- de letters a t/m z (klinkers blauw of rood, medeklinkers zwart).
- alle letterklanken met twee, drie en vier lettertekens (klinkers blauw, medeklinkers zwart)
- de achtervoegsels ig, ken, sen, fen, en, e, men, pen, ten, nen, ven, zen, ben, gen, len, ren, heid en lijk.

Tevens is er een spellingsplaat met grondwoordenmussen, klokken, kleppen, trappen, schrikken, bogen, ramen, stenen en muren.

Dit instructueermateriaal heb ik in bezit.

Opbergdoos klassikaal materiaal.


In deze (doorzichtige kunststof) opbergdoos werden platen en letter van de klassikale leesplank opgeborgen en bewaard.

Deze doos heb ik in mijn bezit.

Leesplank Florijn "van Woord tot woord" 1986-2006.

Klassikale leesplank Florijn. Leesmethode "van Woord tot woord".

letterdoos "van Woord tot woord". dichte uitvoering
letterdoos "van Woord tot woord". open versie.
Handleiding 1A "van Woord tot woord".
Handleiding 1B "van Woord tot woord".
Handleiding 2 "van Woord tot woord".
Inprentingsboekje 1 "van Woord tot woord".
Inprentingsboekje 2 "van Woord tot woord".
Eerste leesboekje "van Woord tot woord". getiteld: het boek
Tweede leesboekje leesboekje "van Woord tot woord". getiteld: naar zee
Derde leesboekje leesboekje "van Woord tot woord". getiteld: jan
Vierde leesboekje leesboekje "van Woord tot woord". getiteld: de Heere maak 't gezond
Vijfde leesboekje eesboekje "van Woord tot woord". getiteld: witter dan sneeuw
Zesde leesboekje eesboekje "van Woord tot woord". getiteld: in het bos
Zevende leesboekje "van Woord tot woord". getiteld: de storm
Achtste leesboekje  "van Woord tot woord". getiteld: naar het ziekenhuis
Negende leesboekje  "van Woord tot woord". getiteld: de verjaardag
Tiende leesboekje  "van Woord tot woord". getiteld: op de rivier
Elfde leesboekje  "van Woord tot woord". getiteld: de oogst
Opbergdoos Klassikaal materiaal  "van Woord tot woord".
Opbergdoos Klassikaal materiaal  "van Woord tot woord".
Opbergdoos Klassikaal materiaal  "van Woord tot woord".

Copyright © 2020— Ger van Wijngaarden